Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp xúc cử tri phường Trần Thành Ngọ chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa V

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp xúc cử tri phường Trần Thành Ngọ chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa V

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tặng học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Nguyễn Trường Sơn đối thoại với thanh niên

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Nguyễn Trường Sơn đối thoại với thanh niên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận mở rộng họp triển khai công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận mở rộng họp triển khai công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kiến An

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Kiến An

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ GIAI ĐOẠN 2021-2026

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ GIAI ĐOẠN 2021-2026