Công văn về việc thực hiện công tác tuyên truyền

Thời gian 11/05/2023 15:53
Công văn về việc thực hiện công tác tuyên truyền

Bài tuyên truyền khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy trong hộ gia đình

Thời gian 04/05/2023 14:12
Bài tuyên truyền khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy trong hộ gia đình


Kế hoạch Triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Quận Kiến An năm 2023

Thời gian 24/04/2023 03:50
Kế hoạch Triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Quận Kiến An năm 2023

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn quận Kiến An

Thời gian 17/04/2023 14:14
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn quận Kiến An

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn quận

Thời gian 14/04/2023 15:12
Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn quận

Quyết định ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2023 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên đại bàn quận Kiến An

Thời gian 27/03/2023 04:33
Quyết định ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2023 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên đại bàn quận Kiến An

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhà nước quận Kiến An năm 2023

Thời gian 24/03/2023 03:52
Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhà nước quận Kiến An năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2023

Thời gian 17/03/2023 03:56
Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ

Thời gian 10/03/2023 03:20
Kế hoạch tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ