Thông báo về việc niêm yết công khai mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Đỗ Văn Ngọc và vợ là bà Phan Thị Viện, địa chỉ tổ dân phố số 02 (nay là Tổ dân phố số 01)

Cập nhật: 27/02/2023 11:45

Các tin đã đăng