Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Thành ủy; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Cập nhật: 28/03/2023 23:31

Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Thành ủy; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 27/3, Đảng bộ phường Trần Thành Ngọ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương – Uỷ viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Vũ Xuân Phúc – Uỷ viên Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận, báo cáo viên Quận ủy quán triệt các nội dung 

Tham dự hội nghị, hơn 700 Đảng viên Đảng bộ phường được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023“Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Các đại biểu dự hội nghị 

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên phường Trần Thành Ngọ nắm những nội dung cốt lõi Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả./.