DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ GIAI ĐOẠN 2021-2026

Cập nhật: 15/11/2022 21:32

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG TRẦN THÀNH NGỌ GIAI ĐOẠN 2021-2026

 

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Bí thư Đảng ủy phường

 

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0936.631.109

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0989.813.993

3. Ông Cao Nguyễn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

 

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0904.676.746

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch HĐND phường

 

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0989.202.343

5. Ông Vũ Vân Long – Phó Chủ tịch UBND phường

 

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0988.623.611

6. Bà Trịnh Thị Trang Nhung – Phó Chủ tịch UBND phường

 

Mail công vụ:

Số điện thoại: 0983.014.278

 

 

Các tin đã đăng