Thông báo về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường

Thông báo về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường

Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP BÁO CHÁY 114

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP BÁO CHÁY 114

Trên 80 học sinh trường Tiểu học Trần Thành Ngọ được tuyên truyền về phòng chống nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích

Trên 80 học sinh trường Tiểu học Trần Thành Ngọ được tuyên truyền về phòng chống nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Trần Thành Ngọ tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY CHO SỔ HỘ KHẨU

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY CHO SỔ HỘ KHẨU

Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng ủy phường Trần Thành Ngọ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MUA BÁN NGƯỜI

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MUA BÁN NGƯỜI