Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Thời gian 05/04/2023 07:59
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Thông báo về việc niêm yết công khai mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Đỗ Văn Ngọc và vợ là bà Phan Thị Viện, địa chỉ tổ dân phố số 02 (nay là Tổ dân phố số 01)

Thời gian 27/02/2023 04:45
Thông báo về việc niêm yết công khai mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Đỗ Văn Ngọc và vợ là bà Phan Thị Viện, địa chỉ tổ dân phố số 02 (nay là Tổ dân phố số 01)