Thông báo kết luận của chủ tịch UBND phường tại Hội nghị đối thoại giữa Bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND phường với đại biểu nhân dân năm 2022

Thời gian 11/02/2022 00:00
Thông báo kết luận của chủ tịch UBND phường tại Hội nghị đối thoại giữa Bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND phường với đại biểu nhân dân năm 2022