Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước phường Trần Thành Ngọ năm 2023

Thời gian 20/01/2023 03:44
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước phường Trần Thành Ngọ năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Thời gian 03/01/2023 16:32
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Thông báo kết quả xét duyệt trợ giúp xã hội đối với hộ gia đình có người khuyết tật

Thời gian 03/01/2023 16:27
Thông báo kết quả xét duyệt trợ giúp xã hội đối với hộ gia đình có người khuyết tật

Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Trần Thành Ngọ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thời gian 30/12/2022 16:43
Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Trần Thành Ngọ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022