Thông báo về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường

Thời gian 18/05/2023 09:39
Thông báo về việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP BÁO CHÁY 114

Thời gian 17/05/2023 16:22
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP BÁO CHÁY 114

Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu đề án 06

Thời gian 10/05/2023 14:57
Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu đề án 06

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Thời gian 13/04/2023 16:37
Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY CHO SỔ HỘ KHẨU

Thời gian 13/04/2023 16:33
CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY CHO SỔ HỘ KHẨU

Thông báo công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thời gian 11/04/2023 16:20
Thông báo công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thông báo người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND phường Trần Thành Ngọ

Thời gian 05/04/2023 08:12
Thông báo người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại UBND phường Trần Thành Ngọ

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Thời gian 05/04/2023 07:59
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Dịch vụ công trực tuyến - Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thời gian 03/04/2023 09:25
Dịch vụ công trực tuyến - Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi kết quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

Thời gian 20/03/2023 04:40
Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi kết quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn