Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Thời gian 03/01/2023 16:32
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Lịch tiếp công dân năm 2022

Thời gian 01/10/2022 00:00
Lịch tiếp công dân năm 2022

Quyết định nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND phường Trần Thành Ngọ

Thời gian 11/12/2021 00:00
Quyết định nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND phường Trần Thành Ngọ

Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ

Thời gian 11/12/2021 00:00
Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ